Conferències

Duem a terme accions de sensibilització en forma de conferències, l'objectiu de les quals és respondre a la demanda creixent d'informació tècnica sobre la construcció amb terra. Fem intervencions en fires ambientals organitzades per ajuntaments, per a associacions, en escoles d'arquitectura o d'ingenieria, en centres de formació en el marc de cicles de conferències, programes pedagògics, o esdeveniments en general que tinguin com a leit motif la construcció ecològica o la restauració del patrimoni. Contacteu-nos per organitzar una conferència.

 

Construir amb materials naturals

Construir amb materials naturals

«Si un dret és allò que se suposa que tot(e)s hem de poder aspirar-hi en aquest planeta finit, la construcció ecològica és un dret, mentre que la construcció convencional és un privilegi...» A. Pawlowsky
Durada: 1h
Contingut: Què són els materials naturals? tècniques i materials disponibles; a la natura o al mercat?
Tècniques de construcció en terra crua al món

Tècniques de construcció en terra crua al món

De l’Arquitectura vernacular a l’Arquitectura contemporània
Durada: 2h
Contingut: La terra per a la construcció (propietats i qualitats del material) panorama sobre el patrimoni en terra, la renovació d’aquestes tècniques constructives, posta en obra de les diferents tècniques tradicionals i evolucions contemporànies, exemples de realitzacions.
Tècniques de renovació de la tàpia

Tècniques de renovació de la tàpia

Per conèixer i aprendre a conservar correctament el nostre patrimoni
Durada: 1 a 2h
Contingut:Panorama sobre el patrimoni i l’arquitectura vernàcula en tàpia, presentació de la tècnica, principis constructius, patologies, inventari de les recomanacions tècniques possibles (rehabilitació de parts estructurals, gestió de la humitat, tractaments de superfície, aïllament, insercions…).
Rehabilitació d’un habitatge en terra

Rehabilitació d’un habitatge en terra

Un exemple concret que il·lustra els mètodes de posta en obra i rehabilitació de la terra
Durada: 1h
Contingut: presentació del projecte, elecció dels materials, tècniques constructives de terra, transformacions, rendiment energètic, transmetre el “savoir-faire”.
Art i terra

Art i terra

«L’atracció estètica pot utilitzar-se per crear un impacte emocional fort, destinat a estimular el qüestionament científic» Bernard Zubrowski
Durada: 1h
Contingut: panorama d’artistes internacionals que treballen amb la terra com a matèria prima.