Privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el reglament que la desenvolupa, el RD 1720/2007, del 21 de desembre que regula les mesures de seguretat aplicables a la protecció de dades de caràcter personal, Pawlowsky Architecture, con NIF 47638911T, propietaria de la web www.pawlowskyarchitecture.com, informa als usuaris de la normativa en l’obtenció i el tractament de les dades personals:
La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té como a finalitat el manteniment de la relació contractual amb Pawlowsky Architecture, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els quals l’usuari decideix donar-se d’alta, així com l’enviament per missatges tradicionals i electrònics d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes y serveis oferts per Pawlowsky Architecture.
Pawlowsky Architecture ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans y mesures tècniques adicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accès no autoritzat i robatori de les dades personals facilitats a Pawlowsky Architecture. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.