Construcció participativa

Juntament amb etceTERRA -Associació que proposa diferents activitats vinculades a l'ecoconstrucció arreu de la península-, us proposem de descobrir i d'aprendre tècniques de construcció natural, utilitzant la palla, la terra, i d'altres materials naturals en obres d'auto-construcció: es tracta del principi de "construcció participativa" acompanyada per un/a professional.

Les obres poden desenvolupar-se tant en construccions d'obra nova con de rehabilitació, amb el requisit sine qua non siguin realitzacions amb materials naturals. Les tècniques / materials que utilitzem són:

  • Aïllament amb bales de palla
  • Arrebossat de base de terra
  • Acabats naturals de terra i/o calç
  • Murs d'estructura de fusta
  • Aïllament per l'exterior (ITE)
  • Tècniques mixtes amb fusta, terra i fibres vegetals

L'idea d'aquestes construccions "escola-taller" és d'adquirir la confiança i l'autonomia per a que els participants es reapropin del seu hàbitat. Els membres de etceTERRA constitueixen una xarxa d'ajuda mútua per posar en comú aquests coneixements. La voluntat d'etceTERRA és fer d'aquestes "escoles-taller" un lloc de trobada i d'intercanvi en un ambient convivial.