Cursos

Conjuntament amb d’altres professionals i artesans amb una llarga experiència, organitzem cursos teòrico-pràctics on formem a professionals de la construcció (artesans en reconversió, arquitectes…) o particulars en les diferents tècniques de construcció ecològica. Tenim formacions d’una durada determinada, però les podem adapatar en funció de les necessitats del col·lectiu. Les formacions són limitades a 10 persones per sessió. Contacteu-nos per organitzar un curs que respongui a les vostres necessitats.


Introducció a la construcció en terra

Introducció a la construcció en terra

Durada: entre 1 i 5 dies
Contingut: la terra és un material complexe; en aquest curs entendrem les seves propietats físico-químiques que fan que poguem construïr amb aquest material tant antic.
Descarregar - programa construcció en terra
Tàpia nova i renovació

Tàpia nova i renovació

Durada: 3 dies
Contingut: comprendre els principis constructius i els detalls bàsics de la tàpia; aprendre les principals formes de reparació de la tàpia antiga; comprendre el cicle de producció i posta en obra tot realitzant un muret de tàpia.
Descarregar - programa Tàpia nova i renovació

Arrebossats de terra: introducció

Arrebossats de terra: introducció

Durada: 1 dia

Contingut: comprendre el material; dominar la composició dels arrebossats de terra; ser autònom@ en l'el.lecció de les tècniques d’aplicació; conèixer les avantatges i els inconvenients dels arrebossats de terra; aprendre els gests bàsics per a la seva aplicació.
Descarregar - arrebossats de terra: introducció

Arrebossats de terra: formulació i aplicació del meu propi arrebossat

Arrebossats de terra: formulació i aplicació del meu propi arrebossat

Durada: entre 1 i 3 dies
Contingut: comprendre el material i ser autònom@ en l'el.lecció de les tècniques d’aplicació; aprendre els gests bàsics per a la seva aplicació i practicar diferents acabats superficials i/o en massa.
Descarregar - arrebossats de terra: formulació i aplicació del meu propi arrebossat
Tècniques mixtes (terra i fibres): possibilitats

Tècniques mixtes (terra i fibres): possibilitats

Durada: 3 dies
Contingut: comprendre el material; dominar la composició dels arrebossats de terra; ser autònom@ en l'el.lecció de les tècniques d’aplicació; conèixer les avantatges i els inconvenients dels arrebossats de terra.
Descarregar - tècniques mixtes (terra i fibres): possibilitats
Maçoneria amb terra: adobe i BTC (Bloc de terra comprimida)

Maçoneria amb terra: adobe i BTC (Bloc de terra comprimida)

Durada: 2 dies
Contingut: comprendre el material; dominar l'el·laboració dels blocs; conèixer totes les aplicacions i detalls tècnics sobre la construcció amb petits elements de maçoneria amb terra, i aprendre a nivell pràctic certes de les aplicacions.
Descarregar - BTC: Bloc de terra comprimida
Construcció d'AVC (Arcs, Voltes i Cúpules) amb terra

Construcció d'AVC (Arcs, Voltes i Cúpules) amb terra

Durada: 3 dies
Contingut: comprendre els principis fonamentals del funcionament dels arcs, voltes i cúpules i construcció d'alguns exemples.
Descarregar - AVC: Arcs Voltes i Cúpules
Comprendre el meu edifici de tàpia

Comprendre el meu edifici de tàpia

Durada: 1 dia
Contingut: per construïr amb terra es necessiten "unes bones botes i un bon barret"; conèixer les avantatges i les febleses dels edificis amb terra és un primer pas per aprendre les diferents estratègies que ens permetràn rehabilitar i mantenir el patrimoni construït.
Descarregar - Comprendre el meu edifici de tàpia
Comprendre la matèria per fabricar el meu material de terra

Comprendre la matèria per fabricar el meu material de terra

Durada: 1 dia
Contingut: la terra és un material complexe, que cal conèixer bé per tal d'utilitzar-lo correctament. En aquest curs aprendrem a caracteritzar-lo per tal de poder elaborar diferents elements o tècniques constructives.
Descarregar - Comprendre la matèria per fabricar el meu material de terra

Tallers

També oferim tallers d’iniciació adreçats a tot tipus de públic i tenen com a objectiu el descobriment de la terra com a material de construcció i de creació artística. La durada dels tallers pot variar d’1 dia a 1 setmana i podem adaptar-los als programes escolars. Els tallers prenen diferents formes; contacteu-nos per poder organitzar un taller adaptat a les vostres necessitats.

Maleta pedagògica

Maleta pedagògica

La maleta pedagògica és una maleta plena d'experiències "contraintuitives" que permeten donar a conèixer, de forma senzilla, comportaments complexes del material compost de grans com és la terra.
Aquesta eina de sensibilització està orientada a tot tipus de públic, i permet entendre els comportaments físico-quimics d'aquest material tant antic i alhora tant modern, amb el qual podem construïr cases confortables i ecològiques.

Espai de demostració

Espai de demostració

Realització d'un muret de tàpia amb el públic: tant infants com adults podran compactar la terra dins de l'encofrat!.
Aquest taller permet de mostrar: principies bàsics de la construcció amb terra, eines necessàries, gestos per a la posta en obra i resultats estètics.

Espai de creació

Espai de creació

Convidem als/les participants a utilitzar la terra com a font d’inspiració: matèria prima, allisar, colorejar, afegir fibres, modelar… Taller per explorar l’infinita capacitat estètica de la terra.
Construcció de cabanes

Construcció de cabanes

Dissenyem i acompanyem a col·lectius / escoles que vulguin realitzar la construcció d'una cabana amb materials naturals i/o reciclats.
Realitzem projectes a mida, que poden adaptar-se al programa del curs escolar, o bé realitzar-se en un cap de setmana.
Contacta'ns
i estudiarem el vostre cas.