La casa de l'escala

La casa de l'escala

La casa de l'escala

ANY D'EXECUCIÓ: 2014
EMPLAÇAMENT: Vilanova i la Geltrú
SUPERFÍCIE: 130 m²
Col·laboració amb l'arquitecte S. Juárez

El projecte va consistir en la rehabilitació integral d'una antiga casa de pescadors a Vilanova i la Geltrú.
Es tracta d'una rehabilitació feta amb molts pocs recursos, però amb petits gestos que donen grans resultats: es crea un doble espai a la zona de la sala, buidant els revoltons; es deixa l'escala (de volta catalana) completament núa, donant una imatge de profunditat a l'espai; es deixa el maó vist en alguns dels paraments, i la resta es pinta de blanc, donant lluminositat i amplitud.

La casa de l'escala

La casa de l'escala

La casa de l'escala

La casa de l'escala

La casa de l'escala

La casa de l'escala

La casa de l'escala

La casa de l'escala

La casa de l'escala

La casa de l'escala