Construcció d'una cúpula de mocador a l'ETSAB

Construcció d'una cúpula de mocador a l'ETSAB

Construcció d'una cúpula amb terra

ANY D'EXECUCIÓ: 2012
EMPLAÇAMENT: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Curs teòrico-pràctic à l'ETSAB, durant la Setmana de dia de 2012.

Construcció d'una cúpula de mocador a l'ETSAB

Construcció d'una cúpula de mocador a l'ETSAB

Construcció d'una cúpula de mocador a l'ETSAB

Construcció d'una cúpula de mocador a l'ETSAB