Habitatge i participació

Dissenyem i realitzem processos de participació en arquitectura i urbanisme on tots els actors involucrats -i sobretot les persones que utilitzaran els futurs espais- s’impliquen en totes les fases del projecte.Per a nosaltres la participació consisteix en involucrar a les persones destinatàries al llarg del procés del projecte, convertint-les així en subjectes actius en a possible transformació de la seva realitat, doncs qui millor que ell@s coneix el seu context i les seves necessitats.


Habitatge cooperatiu

El Model de Cessió d’Ús (MCU), es basa en una cooperativa d’usuaris i habitatges on la propietat dels immobles resideix en mans de la cooperativa a la vegada que els seus membres es beneficien d’un ús indefinit i transferible de l’habitatge a canvi d’una entrada inicial retornable i una quota mensual assequible. Països com Dinamarca, Noruega, Suècia, Canadà o els Estats Units apliquen un model cooperatiu d’habitatge des de fa molts anys.

Avantatges Socis i Sòcies

Els socis i usuaris dels habitatges de la cooperativa gaudeixen d’avantatges econòmics clars ja que no han sotmetre’s al pagament d’una hipoteca a llarg termini ni han de pagar unes quotes mensuals desorbitades i subjectes a l’especulació immobiliària.
A nivell individual, al ser un model que no lliga a l’usuari a llarg termini, si aquest ha de deixar l’immoble per motius laborals o personals, l’entrada inicial li serà retornada, fet que li permet tenir més llibertat i tranquil·litat. A nivell de col·lectiu, al formar part de la cooperativa, els usuaris coneixeran els seus veïns amb els qui, en la majoria dels casos, compartiran afinitats i fins i tot espais comuns.

Avantatges per a l’Administració

L’Administració pública té un paper clau en la gestió del sòl urbà. Col·laborant amb entitats que proposen altres formes d'accès a l'habitatge, l’Administració genera habitatge assequible i permanent des d’una iniciativa privada i sense ànim de lucre. Així, redueix despesa pública en habitatge ja que la gestió la cedeix a la cooperativa i, a la vegada, té la garantia que l’accés a aquests immobles serà socialment just.
També es beneficia en tant que la cooperativa reactiva patrimoni en desús o que requereix rehabilitació però l’Administració no vol destinar recursos ni perdre’n la propietat. D'aquesta manera, es pot donar una nova vida al patrimoni en desús socialment favorable i sostenible.

Avantatges Socials

Els avantatges socials més destacats són dos: per un costat, tota la quantia que l’Administració pública s’estalvia en el manteniment i la promoció d’habitatge social, ho pot dedicar a altres partides que tindran repercussió en la societat. Per altra banda, el model Andel es basa en el paper individual dels socis pel funcionament de la cooperativa, creant així un sistema democràtic en quant a presa de decisions i  un teixit social i cooperatiu molt ric.

  • A Vilanova i la Geltrú s'està creant un grup que vol iniciar un projecte de Cooperativa de vivenda en cessió d'ús. La iniciativa és recent, i de moment estem mirant de consolidar el grup, per tal de muntar un projecte i presentar-lo a l'Ajuntament. Si t'interessa formar-ne part, nomès cal que contactis amb nosaltres!