Reforma i obra nova

"Espais contemporanis respectant la tradició"

Dissenyem projectes de vivenda, equipaments o d'activitats professionals, des d'una perspectiva de sostenibilitat, entesa en termes d'eficiència energètica, energía incorporada i impacte social. Entenem el treball en arquitectura com un procés complexe on projectista, usuari i altres agents implicats treballen en un procés participatiu sumant esforços per a multiplicar-ne els resultats.

La reforma i la rehabilitació és la nostra activitat principal, i la que més ens engresca, donat que creiem important i necessari aquest procès de reapropiació i reutilització dels espais. Reulitzar o donar un nou ús als espais ja construïts és, en sí mateix, un acte de responsabilitat ambiental bàsic, que alhora permet reactivar espais sense ús de la ciutat.

Ens agrada partir dels límits que implica renovar un determinat espai i transformar-lo per dotar-lo de nous usos, ja sigui vivenda, local per activitats diverses, equipaments col·lectius, etc. Les limitacions són sovint una gran font d’inspiració, que ens permeten exprimir al màxim les possiblitats da cada lloc. En el cas de realitzar obra nova, ho fem sempre des d’una perspectiva de sostenibilitat, reduint l’impacte ambiental i procurant un impacte social positiu.

Considerem el nostre ofici un acompanyament tècnic necessari en el procès de materialització d'una idea en un projecte arquitectònic, que respongui a les necessitats dels futurs usuaris i als condicionants que ens imposa el lloc on es troba.

Comptem amb un ampli equip de col·laboradors amb els que treballem regularment per poder materializar amb resultats positius totes les fases del procès arquitectònic.

"L'arquitectura és una eina per millorar la vida de les persones"

Serveis que oferim:

  • Gestió integral de projectes en obra nova o rehabilitació, des de l’assessorament tècnic inicial fins al projecte executiu, direcció i gestió de l’obra, control de qualitat dels treballs.
  • Projectes de reforma integral i parcial d’habitatges, personalitzats, segons interessos del propietari. Especialització en projectes de bioconstrucció, potenciant l'ús de materials naturals, locals, i reciclats.
  • Projectes d’obra nova d’habitatges o equipaments públics i privats de tot tipus.
  • Projectes de reforma de locals per a activitats comercials, docents, administratives i d’altres.
  • Muntatge de dossier per a l’obtenció de permís de construcció.
  • Serveis tècnics relacionats

Contacta’ns