Serveis tècnics

Comptem amb un ampli equip de col·laboradors amb els que treballem regularment per poder dur a terme qualsevol servei tècnic per la vostra llar, equipament o negoci. +info

ITE: inspecció tènica d'edificis

Els edificis d'abans de 1971 han de passar obligatòriament la Inspecció Tècnica dels Edificis abans de que finalitzi l'any 2017. +info

Llicències d'activitats

Redacció de projectes per a obtenir la llicència d'activitat corresponent. Redacció de projecte i direcció d'obra. +info

Projectes tècnics

Redacció i direcció de projectes associats a les intervencions en locals, habitages i/o zones comunes dels edificis, mitjantçant informe d'idoneïtat tècnica. Rehabilitació de façanes i elements comuns. Reforços estructurals. Obres de manteniment i conservació. +info

"Project Manager"

La tasca de "project manager consisteix en la direcció executiva de l’obra. En termes generals, les tasques principals del PM són:
• Gestionar i controlar un projecte durant totes les fases de desenvolupament.
• Assegurar que tots els aspectes de l’entrega del projecte s’executen, de manera segura, a temps, dins del pressupost i d’acord amb totes les normes de seguretat i pautes. Això inclou tota la fase de construcció, i el tancament i facturació de l’obra.
• Mantenir la comunicació entre el promotor i els industrials en tots els processos.
• Vetllar pels interessos dels promotors fent-los de representant devant la
constructora i/o els diferents industrials.

Si estàs buscant una persona neutral que et coordini l'obra en tots els seus processos, que treballi de forma independent e imparcial, contracta un project manager extern. La meva tasca en tot moment s'adapta a les necessitats dels clients. Si vol més informació, contacta'm. +info

Certificació energètica

Si voleu vendre o llogar el vostre habitatge o local, necessiteu estar en possessió d'un certificat d'eficiència energètica. +info

Cèdul·la habitabilitat

És un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d'habitabilitat, segons el Decret 141/2012 i tenint en compte la data en que va ser construït, és a dir, certifica que és apte per a ser destinat a residència de persones. Aquest document és necessari per llogar o vendre un habitatge i contractar el serveis d'aigua, gas i electricitat a les companyies subministradores. +info

Aixecaments planimètrics

Aixecaments planimètrics, amidaments d’edificis i creació de plànols 3d d'un solar, edifici, habitatge o part d'aquest. +info

Estudi de viabilitat

Assessorament i/o valoració tècnica i econòmica en temes associats a l'ús de locals, canvis en habitatges, etc. segons la normativa vigent; amb l'objectiu de minimitzar el marge d’error del projecte en qüestió. +info

Informes, certificats i peritatges

En locals, habitages i edificis. Validació d’una obra o intervenció. +info

Legalitzacions

De locals, habitages i edificis. +info

Gestió patrimonial

Si vols vendre una propietat, et puc ajudar a trobar els compradors de forma directa i sense intermediaris. +info