Assistència tècnica

Apostem per les tècniques de construcció natural preservant-les i fomentant-les. Proposem activitats de formació i sensibilització adaptades a diferents públics, i t’acompanyem en el procés d’auto-construcció del teu habitatge.

Els nostres serveis d'assistència tècnica van destinats a:

Públic en general

Sensibilització i iniciació als materials naturals en forma de tallers teòrico-pràctics adaptats a cada nivell. Per saber-ne més visiteu l'apartat de cursos.

Empreses / professionals:

Nombrosos professionals de la construcció intervenen en el patrimoni construït en terra. Una formació adaptada permetrà a les empreses ser ràpidament eficaç i ampliar la seva capacitat d'intervenció.

Ens encarreguem d'assistir empreses de construcció quan realitzen una obra en terra i en desconeixen la posta en obra (tàpia tradicional o prefabricada, terra vertida, mamposteria en adobes, arrebossats…). L'assistència es realitza bé de manera puntual segons les fases precises de l'obra (enconfrat, compactació, desencofrat i retoc per a la tàpia…) o bé durant tota la durada de l'obra. Aquesta fórmula permet a les empreses de construcció formar-se en el món de la construcció en terra.

Arquitectes / enginyers / estudiants

Formació teòrico-pràctica focalitzada a la resolució de detalls constructius i tècnics específics de cada material.

Particulars i auto-constructors

Dissenyem i realitzem formacions en obra per a particulars (auto-constructors), en diferents tècniques de construcció en terra. De la mateixa manera realitzem acompanyament tècnic durant la rehabilitació del vostre edifici (realització d'una obertura, consolidació d'un mur…). Podem intervenir per acompanyar l'inici d’una obra o per a un seguiment més complet. Aquesta fórmula permet als auto-constructors adquirir un coneixement alhora que avancen en el seu projecte d'habitatge.

Contacteu-nos per organitzar una trobada.

 

A part dels materials i les tècniques convencionals, els materials naturals i les tècniques ecològiques que utilitzem són:

  • Construcció de murs portants de terra (tàpia, adobe, BTC, cob)
  • Murs d'estructura de fusta i reblert de bales de palla
  • Murs de bales de palla portants
  • Tècniques mixtes amb fusta, terra i fibres vegetals
  • Aïllament amb bales de palla
  • Aïllament per l'exterior (ITE)
  • Arrebossat de base de terra
  • Acabats naturals de terra i/o calç
  • Greb (arrebossat per a les bales de palla fet a base de calç sorra i viruta de fusta)