Diagnosis

Realitzem diagnosis d'edificis, mitjançant una visita a l'obra i predicant consells sobre les prioritats d'intervenció, els errors que s'ha d’evitar quan es tracta d'una construcció que conté terra. Ja siguin un diagnòstic oral o escrit, els consells d’un professional us permetran sens dubte guanyar temps, energía i diners. Oferim 2 tipus de diagnòstics:

Diagnòstic oral

  • Un llibret tècnic escrit que resumeix els principis constructius, les patologies humides i estructurals possibles, i les tècniques de renovació.
  • Descripció oral dels desordres que apareixen en l'edifici en qüestió.
  • Discussió al voltant de les solucions tècniques apropiades als futurs treballs.

Cost: 200 €
Durada: 3h

Diagnòstic escrit

  • Un llibret tècnic escrit que resumeix els principis constructius, les patologies humides i estructurals possibles, i les tècniques de renovació.
  • Descripció escrita dels desordres que apareixen en l’edifici en qüestió.
  • Redacció de les solucions tècniques apropiades als futurs treballs.

Cost: a partir de 250€ i en funció de la durada de l'estudi.

En nostre radi d’actuació és de 30 km, a partir dels quals es cobrarà un extra per cobrir el cost del desplaçament.

Contacteu-nos per organitzar una trobada.